สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จัดโครงกา "วิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 2" THE BROTHERS RUN PAKKRET 2019  เพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลในการสนับสนุนกิจกรรมของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

    สมัครวิ่งได้ที่นี่เลยครับ... 

                           https://goo.gl/forms/eAsoSD8EKHZm32hg2 

 

  

                                                                                                                             ดูรายละเอียดเพิ่มเติม.....       


 

  บ้านปากเกร็ด นำเด็กๆ ๒๐ คน ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว \"สายน้ำแห่งรัตนโกสิน\" ชนนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ.... .   

 

  ข้าราชการเจ้าหน้าที่บ้านปากเกร็ด ร่วมงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๔ พร้อมนำดนตรีไทยบรรเลงในงาน วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ....   

 

พมจ.นนทบุรี จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน อังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ..    

 
 

จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการ\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" ในการนำงานบริการจากหน่วยงานต่างๆ ไปบริการในพื้นที่อย่างทั่วถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ......

 

    กระทรวง พม. กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ.....

 

      บ้านปากเกร็ด จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่เด็กๆในสถานสงเคราะห์ นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด และแจกขขวัญวันเด็กให้แก่เด็กๆ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ....

 
 

    กิจกรรมวันมาฆบูชา จัดให้เด็กๆฟังเทศนาธรรม ถวายสังฆทานปัจจุปัจจัย เสร็จแล้วทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดกลางเกร็ด อ่านต่อ.....

      นางสุจริตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และคณะเข้าตรวจเยี่ยม สถานสงเคราะห์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อ่านต่อ.....      
                                                                                                                 ดูทั้งหมด