สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม และมูลนิธิเพาะกล้าคุณธรรม   จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "วิ่งกาญจน์ วิ่งกัน" เพื่อนำไปจัดเป็นทุนการศึกษา และช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนแต่ยึดถือคุณธรรมนำชีวิต  ซึ่งพักอาศัยอยู่ในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม  ชิงถ้วยเกียรติยศปลัดกระทรวง พม.  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  และประธานมูลินิธิเพาะกล้าคุณธรรม  ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562  

  

                       สนใจสมัครได้ที่ : 

                                 https://goo.gl/forms/VtmO713rLx2YFZxZ2

                                 line ID : virtue10100                    ดูข้อมูลเพิ่มเติม......


 

  บ้านปากเกร็ด นำเด็กๆ ๒๐ คน ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว \"สายน้ำแห่งรัตนโกสิน\" ชนนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ.... .   

 

  ข้าราชการเจ้าหน้าที่บ้านปากเกร็ด ร่วมงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๔ พร้อมนำดนตรีไทยบรรเลงในงาน วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ....   

 

พมจ.นนทบุรี จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน อังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ..    

 
 

จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการ\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" ในการนำงานบริการจากหน่วยงานต่างๆ ไปบริการในพื้นที่อย่างทั่วถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ......  

 

    กระทรวง พม. กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ.....

 

      บ้านปากเกร็ด จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่เด็กๆในสถานสงเคราะห์ นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด และแจกขขวัญวันเด็กให้แก่เด็กๆ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ....

 
                                                                                                                 ดูทั้งหมด